Programy

Stručný popis nabízených programů + ceník

Individuální konzultace 1.200 Kč/60 min
Diagnostika Bodystat Qudscan
Zahrnuje podrobné vysvětlení naměřených hodnot
700 Kč/30 min
Diagnostika variability srdečního rytmu – Kardivar
Zahrnuje podrobné vysvětlení naměřených hodnot
700 Kč/30 min
Osobní stravovací plán na 1 měsíc 3.100,– Kč
Jednorázová konzultace + vyšetření + osobní plán
Zahrnuje výstupní zprávu, vyhodnocení stávajícího stavu,
individuálně nastavená doporučení, praktické návody
5.200,– Kč

Program MINI

je určen pro toho, kdo chce vylepšit svoji životosprávu, jeho nadváha je krátkodobá (maminky po porodu, rychlá změna váhy – změna prostředí). Klient získává podrobnou analýzu svého těla, svých stávajících návyků a jejich případný vliv na současnou fyzickou i psychickou kondici a také rizikové faktory, které mají zásadní vliv na jeho kondici a zdraví. Klient obdrží zpracované a srozumitelně podané výsledky diagnostiky, osobní stravovací plán, osobní pohybový plán. Konkrétní doporučení k regeneraci (práce se stresem), případně (vyžaduje-li to jeho stav) i doporučené doplňky běžně dostupné v lékárnách. Program obsahuje 1x společné setkání včetně kontrolního měření Bodystat Quadscan a variabilita srdečního rytmu – Kardivar.
Cena 5.500,– Kč

Program OPTIMUM

je určen pro toho, kdo potřebuje snížit nadváhu vyšší než 7 kg, nebo pokud nadváha trvá více let. Vstupní pohovor je shodný s programem MINI, výstupy se liší. Podle výsledků a testů jsou klientovi doporučení dávkována postupně. Nedílnou součástí jsou i pravidelná setkání, která vedou k případným korekcím v doporučení podle dosahovaných výsledků. Doporučená frekvence setkávání 1x za 4 – 5 týdnů. Délka společné práce 4-6 měsíců.
Cena 7.800,– Kč

Program OPTIMUM+

je určen pro toho, kdo snižuje nadváhu větší než 12 kg nebo se u něj dostavil víc jak 2x jo-jo efekt. Rozdíl mezi oběma programy je nejen v délce spolupráce ale hlavně ve způsobu vedení společných sezení (délka trvání 30 nebo 60 minut). Doporučená frekvence je 1x za 2-3 týdny. Délka spolupráce cca 7 – 8měsíců.
Cena 9.400,– Kč

Program PROMĚNA

je zcela specifický a je určený pro klienty řešící celoživotní nadváhu, časté jo-jo efekty, případně velmi vysokou nadváhu od 30 kg výše. Často tito klienti mají i zdravotní potíže řešené medikací (vysoký krevní tlak, cukrovka typu II, vysoký cholesterol nebo potíže s pohybovým aparátem). Program je zpracován na základě podrobné analýzy a stávajícím stavu klienta a jeho cílem je úspěšně transformovat současné „tlusté“ myšlení a návyky. Veškeré změny se dávkují teprve po fixaci předchozích. Délka spolupráce bývá dlouhodobá, efekt tohoto programu je jedinečný. Program je individuální, staví se tzv. „na klíč“, proto je cena v ceníku pouze orientační. Vše se odvíjí od požadavků klienta a možností terapeuta.
Cena od 19.000,– Kč

Proč si koupit služby v balíčku?

Díky pravidelnému setkávání si klient udržuje motivaci, získává stále nové podněty a náměty k vylepšení jídelníčku. Program je kalkulován se zajímavým bonusem, čím delší spolupráce, tím méně klient hradí. To je výhodné hlavně pro „věčné dietáře“.

Co je to společné sezení?

Sebelepší doporučení a návody ještě nejsou zárukou dosažení kýženého výsledku. Hlavní vliv má celkové naladění klienta, jeho způsob myšlení o jídle a pohybu. Projevují se zde zkušenosti z minulosti. Špatné zážitky, zklamání, jo-jo efekt a tím nedůvěra sama v sebe a mohou být na překážku. Proto jsou společná sezení určena nejen ke kontrole výsledků, ale hlavně na práci s postupnými změnami v sebepojetí a víře, že tentokrát to dokážu!